Internet är under ständig utveckling sedan starten år 1990 och har genom åren anpassat sig alltmer efter dina behov. Samtidigt har många människor fått veta att de har diagnosen dyslexi. Det innebär problem både med både läsning och skrivning. När du använder en dator kan du behöva läsa mycket och ofta, speciellt när du är ute på internet.

De senaste åren har datorer med inbyggd uppläsning skapats. Det innebär att de som har dyslexi kan välja att få allt uppläst medan de som inte har diagnosen, inte behöver använda sig av tjänsten. För de studenter som inte har råd att köpa Microsoft Office idag finns Microsoft Office online, även kallad OneDrive.

Microsoft använder du när du ska skriva arbeten oavsett om det är till jobbet eller till skolarbetet. Det riktiga Microsoft Office är dyrt för studenter idag, även om du har det i 4 år framåt. Därför är det bra att det finns en gratisversion som du kan komma åt när du vill. Allt du behöver är en dator, internetuppkoppling och ett hotmailkonto.

Övriga anpassade tjänster

Det är långt ifrån bara Microsoft Office och uppläsningstjänst som internet har bidragit med för att hjälpa dig vid behov. Människor har på senare år blivit otroligt miljömedvetna. Det har bidragit till att all förstörelse av miljön är förbjuden. Vi ska ta tillvara skogen och därför ska mindre träd fällas. Därför har många tidningsbolag gått över till att publicera tidningen online istället. Det gör att du inte behöver prenumerera på papperstidning mer.

Om du ska sitta i möte, men inte har tillfälle att medverka på plats kan du ha videomöte genom Skype. Även om Skype är ett program som laddas ner till datorn, behöver du internetåtkomst både för att kunna hitta, ladda ner och använda det. Idag skickas det inte lika mycket brev och vykort eftersom vi har e-post och sociala medier att kommunicera med.