Den svenska stålindustrin är känd världen över som en av de absolut bästa som finns. Redan 1818 diktade Esaias Tegnér över Karl XII:

“Kung Carl den unga hjelte,

han stod i rök och damm.

Han drog sitt svärd från bälte

och bröt i striden fram.

“Hur Svenska stålet biter

kom låt oss pröfva på.

Ur vägen, Moscoviter!

Friskt mod, I gossar blå!”

Det är dock inte bara inom krigsindustrin som det svenska stålet biter. Även till många andra olika branscher levererar svenskarna stål till, som till exempel bilindustrin och byggindustrin.

Det som ger svensk stålindustri en sådan framgång är bland annat förmågan att skräddarsy och anpassa produkter till beställarens önskemål. Det gäller att leverera rätt kvalitet och i rätt tid. Hur man kommer fram till vad som är rätt kvalitet måste utredas i varje enskilt projekt. Man kan jämföra det med en Volkswagen Beetle och en Mercedes S-klass. Båda bilarna representerar en god kvalitet men i olika prisklasser och för olika behov och olika kunder. På samma sätt anpassas stålet efter beställarens prisnivå och nyttjandebehov. I det gamla DDR fanns det inte så mycket att välja på. Ville man ha en bil så blev det i stort sett alltid en Trabant, Trabi kallad. Svensk stålindustri är mycket mer mångfacetterad än så. Man tar hänsyn till många olika faktorer som till exempel vikt, härdningsgrad, tillsatser, elasticitet, legeringar, kolmängd och så vidare i nästa all oändlighet. Detta gör att man kan få fram en stor mängd olika typer av stål som kan anpassas för den produkt man vill skapa. I till exempel bilindustrin är vikten mycket viktig. Hur kan man skräddarsy och anpassa en stålprodukt som optimerar viktkraven utan att rucka på hållfasthetskraven? Inom byggindustrin är brandskydd en viktig faktor. Hur kan man på bästa sätt ge kunden en produkt som tillgodoser dessa krav? Svensk stålindustri vet svaret!