Vi människor har ett stort behov av anpassade lösningar idag. Det innebär att många industrier ständigt måste utvecklas för att kunna leverera. Stålindustrin är inget undantag. Stål och järn började tillverkas redan på järnåldern i Sverige och det var i Bergslagen allt började. Stål var dyrt att framställa och därför kom produktionen inte igång på riktigt förrän på 1800-talet. Kanske berodde det på att ugnarna som användes inte blev tillräckligt varma under processen och att de fick använda mer stål för att det fortsatte att stelna under tillverkning.

På 1800-talet hade Bessemerprocessen uppfunnits. Denna process kom till av en slump då en man vid namn Bessemer, tog av toppen på den ugn han tidigare hade använt. Det gjorde att ugnen blev varmare och stålet stelnade inte längre under tiden det framställdes. Det gick med andra ord snabbare att tillverka stål.

Under 1900-talet utvecklades stålproduktionen mer och konkurrerade en tid med gjutjärnet. Stålet fortsatte att vara populärt fram till år 1970. Då hade stålindustrin drabbats av en kris eftersom färre kunder beställde stål. Flera stålindustrier lades ner i både Europa och Nordamerika. Stålindustrin hade tidigare haft en kris under den stora depressionen som inträffade mellan åren 1929–1939. Stål har genom åren bland annat använts inom husbygge och verktygstillverkning. Byggnadsindustrier använder sig av rostfritt stål än idag eftersom det klarar av de fyra årstiderna och kommer kunna stå kvar i många år framöver.

Skräddarsydda lösningar

Stål är återigen populärt och idag är industrin på väg upp. Utvecklingen har nått den nivån att industrierna snart har möjlighet att skräddarsy lösningar för kunderna. Det innebär att stålet anpassas till dina önskemål. Många kunder har tröttnat på enformigheten i byggbranschen. Stålindustrin vill att det i framtiden ska kunna vara möjligt att skapa unika konstruktioner med hjälp av stål. Det innebär att stålet ska kunna ändras i på längden och på bredden samt ska gå att böja i olika vinklar.