Samhället har gått igenom en stor förändring med IT. Idag kan de flesta på hela jordklotet få tillgång till information otroligt snabbt genom internet. Utvecklingen har även lett till att världen på många sätt har blivit mindre. Möjligheterna att få kontakt med någon på andra sidan jordklotet är idag väldigt stora och det är enkelt. På gott och ont har det här påverkat hela samhället i stort. I vissa länder råder fortfarande censur på vad som får visas från nätet och det är i diktaturer som bland annat Kina.

Möjligheter för företag

I den takt som samhället har utvecklats har även möjligheterna för företag att ta sig till en ny nivå kommit. Kontaktnät ser idag helt annorlunda ut och mycket av affärerna kan skötas helt online. Stora plattformar har byggts upp där köpare och säljare kan mötas vilket också gör det mer säkert att handla med utländska aktörer. Det här har drivit den globala ekonomin framåt, men kräver också mycket av politikerna för att få en bra balans mellan import och export.

Företag som jobbar enbart med internet har kommit till vilket har gett helt nya branscher. Idag hittar vi företag som jobbar enbart med att bygga hemsidor åt andra företag, och att synas på nätet har blivit viktigt för alla.

Privatpersoners integritet

En negativ effekt av det hela har blivit att privatpersoners integritet ofta kommer i kläm. Speciellt i Sverige har vi mycket information om personer helt öppet på nätet. De som vill vara mer anonyma kan ha svårt att få bort privat information och det kan skada exempelvis personer med skyddad identitet. Det som är svårast att komma åt är när bilder läggs ut och någon annan av misstag finns med på en bild. Lagstiftning kommer säkerligen att komma, men idag är privatpersoner mindre skyddade än vad de borde.